Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Tạo Google Custom Search

Tạo CSE có thể giúp trang Index nhanh hơn và cung cấp công cụ Search cho Reader.

 

http://www.google.com/cse

 

Example CSE: Nguồn tin Việt

 

Tạo Search Box:

<script>
  (function() {
    var cx = '011992235069386962728:3bbvj_sylz0';
    var gcse = document.createElement('script');
    gcse.type = 'text/javascript';
    gcse.async = true;
    gcse.src = (document.location.protocol == 'https:' ? 'https:' : 'http:') +
        '//www.google.com/cse/cse.js?cx=' + cx;
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
    s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
  })();
</script>
<gcse:searchbox-only></gcse:searchbox-only>

 

Trang Kết quả:

<script>
  (function() {
    var cx = '011992235069386962728:3bbvj_sylz0';
    var gcse = document.createElement('script');
    gcse.type = 'text/javascript';
    gcse.async = true;
    gcse.src = (document.location.protocol == 'https:' ? 'https:' : 'http:') +
        '//www.google.com/cse/cse.js?cx=' + cx;
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
    s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
  })();
</script>
<gcse:searchresults-only></gcse:searchresults-only>

Khoa Huynh

Nguồn: http://blog.kiemtienquamang.com/2013/07/tao-google-custom-search.html

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến

Amazon