Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Nguy cơ tái diễn nhập lậu vàng


Giá vàng trong nước thời gian gần đây luôn cao hơn thế giới trên dưới 2 triệu đồng khiến nhiều người lo ngại xuất hiện nguy cơ nhập lậu vàng, gây bất ổn thị trường.

Read more »

Bài đăng phổ biến