Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Kiếm tiền bằng cách Upload với ImageHyper

 
 ImageHyper là chương trình quảng cáo PTU ( Paid to Upload ) , nghĩa là bạn được trả tiền bằng cách Upload ảnh lên Host của ImageHyper. Số tiền được trả tính theo 1000 lượt xem và khác nhau từng vùng :
  • 1.50$ United States, United Kingdom, Canada, Australia
  • 0.90$ Austria, Belgium, Switzerland, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Greece,Ireland, Iceland, Lichenstein, Luxembourg, France, New Zealand
  • 0.10$ Portugal, Norway, Sweden, Finland, Japan, India, Denmark,Hong Kong, Monaco
  • 0.02$ All other countries

Ngoài ra , bạn còn được hưởng phần trăm hoa hồng ( 10% ) nếu giới thiệu bạn bè sử dụng.


Imagehyper Banner

Read more »

Bài đăng phổ biến